top of page

זכויות עובד במקרה של פיטורין


פיטורי עובד הינו הליך קשה רגשית לעובד ולעיתים גם למעביד. מדובר בהליך מורכב, הדורש התייחסות לפרטים מרובים, והיכרות עם סעיפים שונים בחוק. בכדי לספק לעובד תשתית מתאימה להתחלה חדשה ובכדי למנוע חיכוכים ואי הבנות בין העובד לבין המעסיק, נקבע בשנת 1963 "החוק לפיצויי פיטורין". חוק זה מגדיר באילו מקרים קיימת זכות לפיצויים, אילו זכויות רשאי לדרוש עובד שפוטר וכן תקנות וכללים לאופן ביצוע הליך הפיטורים.


מי זכאי לפיצויי פיטורין?

על פי החוק, מי שפוטר לאחר שעבד במשך שנה אחת לפחות, זכאי לפיצויי פיטורין. כמו כן, עובד עונתי שעבד במשך שתי עונות (3 חודשי עבודה רצופים הכוללים 60 יום לפחות) ופוטר, זכאי גם הוא לפיצויים. החוק מגדיר מקרים מיוחדים המספקים אף הם זכאות לפיצויים, לדוגמא: עובד אשר ממשיך לעבוד באותו מתחם, אך מנהלי המקום התחלפו, זכאי לפיצויי פיטורין מהמעסיק הראשון. גם עובד אשר מעסיקו נפטר או פשט רגל, זכאי לפיצויים.


ישנם מקרים בהם העובד מחליט להפסיק את עבודתו, ובכל זאת הוא זכאי לפיצוי פיטורין. מקרים אלו כוללים נשים אחרי הריון ולידה המעדיפות להפסיק את עבודתן על מנת לשהות עם הילד בביתן, עובד אשר מעתיק את מקום מושבו (מסיבה מוצדקת המוגדרת בחוק), למרחק של יותר מ- 40 ק"מ ממקום העבודה, עובדת אשר התפטרה לצורך שהייה במקלט לנשים מוכות, עובד שטס לחו"ל במסגרת שליחות ועוד. במקרים אלו ואחרים, יש להציג למעסיק "הודעה מוקדמת" המתארת את מועד ההתפטרות.


תהליך שימוע

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לפעול במספר מישורים, כאשר הראשון שבהם הוא לזמן את העובד לשיחת הבהרה, הנקראת שיחת "שימוע". בשיחה זו המעסיק אמור לתאר בפני העובד את המצב, זאת מבלי שהוא מודיע לו על פיטוריו. במסגרת השימוע יקשיבו הצדדים זה לזה, ויינתן מקום לעובד להביע את עמדתו. לעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע.


המושג "שימוע", לא הוזכר בחוק הבסיסי, אלא שהוא נחשב לפיתוח של חוק זה. נהוג לערוך שימוע כחודש לפני מועד הפיטורין, אך אין לכך מגבלה של זמן. מטרת השימוע היא "לשים את הקלפים על השולחן",  לבחון אלטרנטיבות לפיטוריי העובד ולהגדיר כללי עבודה שיאפשרו לעובד לשפר את הדרוש שיפור. במידה וגם לאחר השימוע החלטת הפיטורין תמשיך להיות תקפה, אזי על המעסיק להוציא מכתב "הודעה מוקדמת".הודעה מוקדמת

כל עובד העומד בפני פיטוריו, זכאי להודעה מוקדמת. ההודעה צריכה להתקבל בכתב ובטופס רשמי של החברה ועליה לכלול תאריך סיום עבודה ועילת הפיטורין. את ההודעה המוקדמת יש להגיש לעובד בהקדם. החוק מגדיר טווח מינימום להודעה המוקדמת, זאת על מנת לאפשר לעובד להתאקלם ולנסות למצוא מקום עבודה חלופי.


כאשר העובד מועסק במקום עבודתו במשך פחות מ- 12 חודשים, הוא זכאי ליום אחד של התראה מוקדמת על כל חודש עבודה. כאשר הפיטורים נעשים במהלך שנת עבודתו השנייה, זכאי הוא להתראה מוקדמת של 14 יום + יום אחד על כל שני חודשי עבודה שחלפו. לאחר שלוש שנים, הזכאות היא להודעה מוקדמת של 21 יום +  יום אחד על כל שני חודשי עבודה שחלפו. לאחר שלוש שנות עבודה, המעסיק ייאלץ לתת הודעה מוקדמת חודש ימים לפני מועד הפיטורין. כאשר הודעה מוקדמת לא נעשית על פי כל דין, מחויב המעסיק לשלם לעובד את תקופת ההודעה המוקדמת.


איסור פיטורין

במקרה של עובדת בהריון, בטיפולי הפריה או בחופשת לידה, יש איסור פיטורין. יחד עם זאת, במקרים חריגים מאוד, יוכל המעסיק לפנות לתמ"ת על מנת לקבל אישור לאפשר את פיטורי העובדת, תוך הצגת מסמכים, עובדות וראיות המצביעות על כך שסיבת הפיטורין היא לא ההיריון עצמו. ברוב המקרים יתבצע ראיון ישיר עם העובדת והמעסיק, ויהיה על המעסיק לפעול על פי החלטת התמ"ת.


כמו כן, ישנם מקרים נוספים אשר אף בהם נאסר לפטר עובד. כך למשל, אין לפטר עובד לאחר שהלין על תנאי עבודה לא הוגנים או שקידם התארגנות עובדים במקום העבודה. אסור לפטר עובד מחמת מינו, דתו, גילו, לאומיותו או דעותיו, אין לפטר עובד המשרת במילואים, ואין לפטר עובד מחמת היותו בעל מוגבלות כל עוד ניתן להתאים את העבודה לצרכיו.


חישוב הפיצויים

עובד שהועסק בשכר במשך שנה או יותר, יקבל כפיצוי את סך השכר החודשי על כל שנת עבודה שחלפה. במקרים בהם מדובר בעובד שעתי, יוכפל שכרו הממוצע ב- 186 (מספר שעות העבודה בחודש). או שיחושב שכרו הממוצע בכל חודש בשנה האחרונה.


חישוב המשכורת החודשית יכלול מרכיבים כגון: שכר יסוד, תוספת ותק, מעונות ועוד. הפיצויים לא יכללו אחזקת רכב, נסיעות, שעות נוספות וכדומה. בסך הפיצויים יכללו גם פדיון של ימי חופשה שלא נוצלו במהלך השנה, ימי מחלה (אם נקבע כך בחוזה האישי), ודמי הבראה על השנתיים האחרונות שחלפו באם כספים אלו לא נפדו.


**

לא פעם, הליך הפיטורין נעשה בניגוד לחוק, תוך התעלמות או חוסר ידע לפרטי הפרטים כפי שמגדיר החוק, לכן, במצב של ספק, אין ספק: מוטב לפנות לייעוץ משפטי .

bottom of page